LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Sponsorplan

                                                        image002

SPONSORPLAN

L.T.C. de POELSTARS

2012

Inhoudsopgave:

1.      Inleiding

2.      Mogelijkheden van sponsoring

3.      Kosten

4.      Contactpersonen

1.      Inleiding:

L.T.C. de Poelstars is een actieve tennisvereniging gelegen in de Gemeente Wormer. De vereniging beschikt over vier verlichte kunstgrasbanen en heeft circa 400 Leden. De sfeer op de vereniging kenmerkt zich door de combinatie van een gezonde sportieve ambitie en een grote sociale samenhang.  De leden zijn veelal afkomstig uit Wormer en of de directe omgeving.

L.T.C de Poelstars heeft een gezonde financiële basis waaruit het de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging uitstekend kan dekken. Dit is mede ontstaan door de grote zelfwerkzaamheid onder de leden met betrekking tot zaken als onderhoud, kantinedienst etc. Ondanks de gezonde financiële basis is de vereniging voor de extra zaken zoals ondersteuning van de jeugdactiviteiten, het organiseren van toernooien,vervanging van binnen en buiten meubilair, keukenapparatuur enzovoorts veelal afhankelijk van sponsorbijdragen.

Voor u ligt het sponsorplan van L.T.C. de Poelstars. Wij beschouwen sportsponsoring als een unieke communicatiemogelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit de activiteiten van de tennisclub. In de sponsoring kan worden voorzien in geld of in geld waardeerbare goederen/diensten, waartegenover L.T.C de Poelstars de communicatie van de sponsornaam, in overeenstemming met de door beiden partijen hierover gemaakte afspraken, zo goed mogelijk zal behartigen.

In dit plan schetsen wij welke mogelijkheden er zijn om uw bedrijfsnaam via de tennisvereniging te kunnen communiceren en daarmee publiciteit te genereren. Het resultaat voor u als sponsor is verhoging van de naamsbekendheid, imagoverbetering of imagoverandering en omzetvergroting. Naast de publiciteit en naamsbekendheid zorgt de uitstraling van de sport voor een sympathiek, actief,dynamisch en jong imago


2.         Mogelijkheden van sponsoring:

Sponsors kunnen op verscheidene manieren hun bedrijfsnaam en of boodschap promoten.

 • De sponsor heeft de mogelijkheid te kiezen uit eenmalige en meerjarige sponsoring. De eenmalige sponsoring komt vooral tot uiting bij terugkerende evenementen zoals de jaarlijkse clubkampioenschappen en het open Drop Shot toernooi. De meerjarige sponsoring richt zich meer op reclame-uitingen op het park en de door de vereniging gebruikte media zoals de internetsite en de nieuwsbrieven en het clubblad.
 • Tennisvereniging "De Poelstars" heeft voor een uniforme uitstraling gekozen. Windschermen worden in donkergroen met zwarte of witte opdruk uitgevoerd. Reclame borden worden in een vaste maatvoering uitgevoerd.
 • Naast onderstaande voorbeelden  bestaat de mogelijkheid voor extra/andere reclame-uitingen (met uw logo) zoals:
  -shirtreclame
  - tennisballen
  - klok op de tennisbanen
  - banken op de tennisbanen
  - scoreborden 
  - evenementen zoals Clubkampioenschappen, Clubtoernooi en het Open Drop Shot toernooi.
 • Voor ideeën/wensen, tarieven en/of afspraak kunt u ons mailen op mailadres info@poelstars.nl.

Om u alvast een indruk te geven van de sponsormogelijkheden en prijzen treft u onderstaand enkele voorbeelden aan.

 • Website: U krijgt een banner op alle pagina's met een doorlink-mogelijkheid naar u eigen website. U kunt ervoor kiezen om (nadat men op uw banner heeft geklikt) direct door te linken naar uw website, of dat er een tekstveld verschijnt.
 • Windscherm: Een windscherm op een of meerdere banen van ons druk bezochte tennispark. De windschermen dienen afgenomen te worden bij onze vaste leverancier i.v.m. uniforme kleurstelling. Bij plaatsing van een windscherm krijgt u tevens gratis bannerreclame op de website (zie hierboven).
 • Reclameborden: Reclameborden op de banen. Reclameborden dienen afgenomen te worden bij onze vaste leverancier i.v.m. uniforme uitstraling en maatvoering. Bij plaatsing van een reclamebord krijgt u tevens een gratis bannerreclame op de website (zie hierboven).

 • Clubblad Tiebreak: Ons clubblad Tiebreak wordt circa 6 keer per jaar onder al onze leden verspreid. Wij kunnen u verschillende advertentiemogelijkheden aanbieden.

 • Drop Shot toernooi: Het jaarlijks open Drop Shot toernooi trekt belangstelling van vele tientallen deelnemers uit de gehele Zaanstreek en biedt u als sponsor de mogelijkheid om u bedrijfsnaam in de gehele streek te promoten. Tijdens het toernooi zijn er diverse sponsormogelijkheden zoals prijzen/waardebonnen, vermelding in het toernooiboekje en de toernooiwebsite, naamsvermelding op de ballen, het aanbrengen van vlaggen en spandoeken etc. etc. Graag doen wij u een voorstel op maat.

 • Clubkampioenschappen: De jaarlijkse clubkampioenschappen genieten een grote belangstelling van onze leden en hun familie. Dit toernooi dat over het algemeen over 2x twee weken wordt gespeeld biedt met name de locale sponsoren uit de Gemeente Wormer een uitstekende kans om hun bedrijf te promoten


3. Kosten:

Tarief per jaar per stuk

Contractduur 

Aantal plaatsen

Banner op de website en op de nieuwsbrieven

€ 50,00

3 jaar

ntb

Windscherm 17x2m:      Baan 1 t/m Baan 4

€ 200,00

3 jaar

9

Windscherm aan de buitenzijde van de oefenkooi

€ 200,00

3 jaar

1

Reclamebord: Langs de banen + Gratis Banner

€ 150,00

3 jaar

ntb

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

·         De sponsorbijdrage wordt jaarlijks in februari in rekening gebracht.

·         Bovenvermelde tarieven zijn exclusief kosten van vervaardiging (zie onderstaande tabel).

·         Vanwege de uniforme uitstraling maken wij gebruik van een vaste reclameleverancier.

·         Bij een vijfjarige overeenkomst is een korting van 10% op de sponsorbijdrage van toepassing.


Vervaardiging windschermen en reclameborden en banners:

Afmeting:

Bedrag:

Banner

€ 0, -

Winddoek ca. 17 x 2 meter

Ca. € 400 a € 500, -

Reclamebord

Ca. € 250, -

Bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW.

Advertenties in Clubblad TIEBREAK: prijzen op aanvraag afhankelijk van grootte en plaats. De prijs van een advertentie bedraagt tussen de € 60, - en € 100, - per jaar.

 

4. Contactpersonen:

Dit sponsorplan is bedoeld om u een indruk te geven van de sponsormogelijkheden bij onze vereniging. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden dan we in dit document hebben kunnen weergeven. Graag kijken wij samen met u naar de mogelijkheden die het beste bij de wensen van uw bedrijf aansluiten.

Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen via info@poelstars.nl

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

                                                                                 

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791