Toernooikalender 2018

TOERNOOIKALENDER 2018  
   
zondag 21 jan + 11 feb. + 11 mrt                        KoelKastCompetitie
   
vrijdagavond 26 jan. + 16 feb. + 16 mrt  Winter Avond Kompetitie
   
zondag 25 maart                                 Slotdag KKC en WAK
   
dond. 5 april t/m zond. 3 juni KNLTB voorjaarscompetitie
   
vrijdagavond 6 april + 1 juni Fabulous Friday Evenings
   
donderdagavond 3 mei + 17 mei + 7 juni Up Grading avonden
   
donderdag 17 mei (09.00 - 15.00 uur) Wormer Senioren 60+ tennisdag
   
woensdagochtend 30 mei (08.30-12.00) schoolsportdag 
   
zondag 17 juni  Team-tennistoernooi 
   
vrijdagavond 13 juli 4 in 1 toernooi
   
za. 25 aug. t/m zo. 2 sept.(week 35) Drop Shottoernooi
   
donderdag 6 september                   Lady Day
   
zondag 9 september  Thema toernooi
   
vrijdagavonden 14 sept. t/m 26 oktober KNLTB najaarscompetitie
   
zaterdag 15 t/m zondag 30 sept.  Clubkamp. Enkel + Dubbel + Mix
   
ma. 1 t/m za. 6 oktober (week 40) Krasse Knarren Clubkampioenschappen
   
vrijdagavond 2 november Fabulous Friday Evening
   
elke donderdag vanaf 09.00 uur      Senioren 60+  instuifochtend
   
elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur racketavond

 

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login