LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Bardienst reglement

Bar/terreindienst reglement

  • Ieder senior lid is verplicht om minimaal 3 bar- en/of terreindiensten per kalenderjaar te verrichten.

  • Leden vanaf 75 jaar en vrijwilligers hebben vrijstelling van diensten, maar mogen natuurlijk wel inschrijven. Open en sluitdiensten zijn alleen voor barvrijwilligers met sleutels.
  • Als leden verzuimen zelf de diensten in te plannen worden zij ingepland door de bardienstcommissie. Deze planning is onomkeerbaar!
  • Mocht je (onverwachts) je dienst niet kunnen draaien dan dien je zelf voor vervanging te zorgen en dit door te geven aan de barplanning (bardienstpoelstars@gmail.com). Doe dit wel, dan krijgt de goede persoon de herinneringsmail.
  • Kom je niet opdagen bij de dienst dan ontvang je een boete van €35,- per keer, echter de dienstverplichting blijft bestaan!

2 weken, 1 week en 1 dag voorafgaand aan de dienst ontvang je herinneringsmailtjes van L.T.C. De Poelstars

<clubinfo@knltb.email>;

  • Vaste vrijwilligers zijn niet verplicht zich in te schrijven (zij mogen natuurlijk wel!).

NB!! Inlichtingen / correspondentie via bardienstpoelstars@gmail.com

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791