Bardienst reglement

Bardienst reglement 2019

BELANGRIJK!!!

Omdat elke sportvereniging verplicht is om leden te hebben die, als ze bardienst hebben,
verantwoord alcohol kunnen schenken, vraag ik jullie om een paar minuten van jullie tijd om onderstaande online cursus te volgen .
Vul mijn naam in als verenigingscoördinator, dan print ik jullie diploma uit en komt in een speciale map achter de bar.
Zo kunnen we ten allen tijde laten zien dat wij bekwame barmensen in huis hebben!!

klik op https://www.nocnsf.nl/IVA  en doe de test!

Alvast bedankt voor de genomen moeite!!

Ria Koeman (kantinecommissie LTC de Poelstars)

(==>geef mijn emailadres riakoeman@quicknet.nl  als contactpersoon door.)

  •  Ieder seniorenlid (vanaf 18 jaar) is, volgens het huishoudelijk reglement, verplicht om een of meerdere keren per kalenderjaar bardienst te verrichten.
  • Voor 2019 zijn het 2 bardiensten per seniorlid tot en met 69 jaar en van 70 tot 75 jaar 1 bardienst, leden vanaf 75 jaar en vrijwilligers hebben vrijstelling van bardiensten. Open en sluitdiensten zijn alleen voor barvrijwilligers met sleutels.
  • Als leden verzuimen zelf de bardiensten in te plannen worden zij ingepland door de bardienstcommissie. Deze planning is onomkeerbaar!
  • Mocht je (onverwachts) je bardienst niet kunnen draaien dan dien je zelf voor vervanging te zorgen en dit door te geven aan de barplanning (barplanning@poelstars.nl). Doe dit wel, dan krijgt de goede persoon de herinneringsmail.
  • Kom je niet opdagen bij de bardienst dan ontvang je een boete van €35,- per keer, echter de bardienstverplichting blijft bestaan!

10 dagen en 1 dag voorafgaand aan de bardienst ontvang je herinneringsmailtjes van de clubinfo@knltbclub.email

  • Vaste vrijwilligers zijn niet verplicht zich in te schrijven (zij mogen natuurlijk wel!).

NB!! Inlichtingen / correspondentie via bardienstpoelstars@gmail.com

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login