Koelkast Competitie 2018-2019

sneeuwpoppenDoubleDare

Koelkastcompetitie Dames en Heren Dubbels en mIx

Op de zondagen :   4 november – 2 december 2018

en 13 januari    - 3 februari – 3 maart 2019

 


 

Slotdag en prijsuitreiking met chineeschineesbuffet op zondag 31 maart 2019

Geef je op voor  14 oktober 2018

 

 

 

Inschrijven via de formulieren in de brievenbus of mail je naam , speelsterkte , telnr en mail van jezelf en je partner naar riakoeman@quicknet.nl

Spelregels

  • Vervo
  • CROP Registeraccountants
  • King Wah -Chinees Indisch Specialiteiten Restaurant
  • Runners World
  • Exodus Services
  • Bennis Uitvaart
  • Willems en Zn schoonmaakdiensten
  • Onze Hoofdzaak
  • Verantwoord Bewegen

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tie Bre@k

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login