Toernooikalender 2019

   
13 jan. + 3 feb. + 3 maart KoelKastCompetitie
   
zondag 31 maart                                 Slotdag KKC 
   
za. 9 t/m zondag 24 maart clubkampioenschappen
enkels + dubbels + mixen
   
zaterdag 6 april t/m zondag 2 juni KNLTB voorjaarscompetitie
   
vrijdagavonden 14 juni + 5 juli Fabulous Friday Evenings
   
donderdag 16 mei (09.00 - 15.00 uur) Wormer Senioren 60+ tennisdag
   
woensdagochtend  22 mei(08.30-12.00) schoolsportdag 
   
za. 24 aug. t/m zo. 1 sept.(week 35) Drop Shottoernooi
   
vrijdagavond 16 augustus  Fabulous Friday Evening
   
zaterdag 7 september  Lady Day
   
zondag 22 september Kind - Ouder toernooi
   
vrijdagavond 27 september 4 in 1 toernooi
   
vrijdagavonden 13 sept. t/m 25 oktober KNLTB najaarscompetitie
   
ma. 30 sept. t/m za. 5 oktober (week 40) Krasse Knarren Clubkampioenschappen
   
zaterdagavond : nog nader te bepalen Teens / Twens evening (18 - 22 jaar) nieuw!
   
elke donderdag vanaf 09.00 uur      Senioren 60+  instuifochtend
   
elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur racketavond

 

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login