KNLTB Competities

Stand, programma en uitslagen van de KNLTB competitie-teams van de Poelstars is via onderstaande link te volgen

 knltb logo

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/BB22165F-C62B-4556-B58B-3949145A1048/club/915

 

 

COMPETITIE TEAMS VOORJAAR 2021
DINSDAG  
Thea Harland  
Noortje Conijn  
Gerie Fritz  
Froukje Hoeklstra  
Nicoline van Olst  
Carla Oosterhoff  
   
ZATERDAG OVERDAG  
heren 1 35+  1e klasse Dames 1 - 17+ - 2e klasse
André van den Aakster Anita van Os
Theo Bennis Eva Monen
Marcel Seeboldt Marieke Monen
Jarl Brouwer Neomie Erfman
Jan van Assema Ingrid Kuiper
   
heren 1 dubbel 1e klasse heren 2 dubbel 3e klasse
Tim Koeman Marcel de Heer
Milan Richir John Daas
Maurice Willlems Frans Groeneveld
Niels Kemerink Eddy Royen
Ralph Hinze Alex scholtens
Simon de Jong Patrick Schaar
Robert Engels  
Hans de Best  
   
ZATERDAGAVOND  
heren 1 - 2e klasse heren 2 - 3e klasse
Rob Meijns Henk Slop
Peter Wayper Boy Richir
James Mehlbaum George Kristians
George Menick Tjeerd Hoekstra
Glenn Menick Willem van den berg
Nico Kroon  
Ronald de Jonge  
Paul Strating  
  ZONDAG
Dames 1 - 4e klasse dames dubbel 1- 2e klasse
Martine Seeboldt Annemiek Wassens
Tanja Koopman Ilonka Dik
Anneke Duinmeijer Carla Jonker
Petra Baas Trudy de Jong
Nicole Ooms Saskia de Leeuw
Jolanda prins Altina van Erkelens
Julia Spaan  
Daniëlle van Assema  
   

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login