• Vervo
 • CROP Registeraccountants
 • King Wah -Chinees Indisch Specialiteiten Restaurant
 • Hazet
 • Exodus Services
 • Bennis Uitvaart
 • Willems en Zn schoonmaakdiensten
 • Onze Hoofdzaak
 • Verantwoord Bewegen
 • Bouwcenter Floris

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Nieuwsbrief L.T.C. De Poelstars

 • De ATP, de organisator van de belangrijkste tennistoernooien, gaat de wereldranglijst anders bijhouden als het seizoen in augustus wordt hervat. De beste achttien resultaten van een speler in de afgelopen 52 weken zijn niet meer leidend. ATP gaat naar de uitslagen tussen maart 2019 en december 2020 kijken.
 • Elke dag belichten we een historisch sportmoment van dezelfde datum. Vandaag 4 juli 1996: Steffi Graf geeft geestig antwoord op een lolbroek uit het publiek.
 • Om de Nederlandse tennissers wedstrijdritme te laten opdoen, organiseert de KNLTB later deze maand al een NK. Normaal gesproken worden de Nederlandse kampioenschappen in december in een hal gehouden.

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login