Toernooikalender 2020

TOERNOOIKALENDER 2020

LTC DE POELSTARS laatste wijzigingen 29 augustus 2020.

zondagen 12 jan. + 9 feb. + 1 maart

KoelKastCompetitie

zondag 22 maart

Slotdag Koelkast Competitie VERVALT

zaterdag 4 april t/m zondag 24 mei

KNLTB voorjaarscompetitie VERVALT

vrijdagavonden 17 april + 5 juni

Fabulous Friday Evenings VERVALLEN

donderdag 7 mei (09.00 - 15.00 uur)

Wormer Senioren 60+ tennisdag VERVALT

woensdagochtend 17 juni (08.30-12.00 uur)

schoolsportdag VERVALT

vrijdagavond 26 juni

Midzomer-klaverjas toernooi nieuw!! VERVALT

za. 22 aug. t/m zo. 30 aug. (week 35)

Drop Shottoernooi

donderdag 3 september

Lady Day VERVALT

maandag 31 augustus t/m vrijdagavond 11 sept.

clubkampioenschappen Senioren enkels + dubbels + mixen V.V.

dinsdag 8 sept. t/m zondag 25 okt.

KNLTB najaarscompetitie

zaterdagavond 26 september

Kennismakingstoernooi (met T.V. de Spatter) VERVALT

ma. 28 sept. t/m vrijdag 2 okt. (week 40)

Krasse Knarren Clubkampioenschappen VERVALT

elke donderdag vanaf 09.00 uur

Senioren 60+ instuifochtend

elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur

racketavond voor alle leden

 

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login