Toernooikalender 2020

TOERNOOIKALENDER 2020 LTC DE POELSTARS
   
zondagen 12 jan. + 9 feb. + 1 maart KoelKastCompetitie
   
zondag 22 maart                                 Slotdag Koelkast Competitie
   
zaterdag 4 april t/m zondag 24 mei KNLTB voorjaarscompetitie
   
vrijdagavonden  17 april + 5 juni Fabulous Friday Evenings
   
donderdag 7 mei (09.00 - 15.00 uur) Wormer Senioren 60+ tennisdag
   
woensdagochtend 17 juni (08.30-12.00 uur) schoolsportdag 
   
vrijdagavond 26 juni Midzomer-klaverjas toernooi nieuw!!
   
za. 22 aug. t/m zo. 30 aug. (week 35) Drop Shottoernooi
   
donderdag 3 september Lady Day
   
maandag 31 augustus t/m zondag 13 september clubkampioenschappen Senioren enkels + dubbels + mixen
   
vrijdag 11 sept. t/m zondag 25 okt. KNLTB najaarscompetitie
   
zaterdagavond 26 september Kenninsmakingstoernooi (met T.V. de Spatter)  nieuw!!
   
ma. 28 sept. t/m za. 3 okt. (week 40) Krasse Knarren Clubkampioenschappen
   
elke donderdag vanaf 09.00 uur      Senioren 60+  instuifochtend
   
elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur racketavond voor alle leden
   

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login