Toernooikalender 2021

TOERNOOIKALENDER 2021 GEWIJZIGD

LTC DE POELSTARS

zaterdag 20 maart t/m zondag 28 maart vervalt!!

clubkampioenschappen Senioren enkels + dubbels + mixen

zaterdag 1 mei t/m dinsdag 15 juni nieuwe data!

KNLTB voorjaarscompetitie 2021

donderdag 6 mei (09.00 - 15.00 uur)

Wormer Senioren 60+ tennisdag

woensdagochtend 9 juni (08.30-12.00 uur)

schoolsportdag

vrijdagavond 25 juni

Midzomer-klaverjas toernooi nieuw!!

vrijdagavond 9 juli

Fabulous Friday Evening

za. 28 aug. t/m zo. 5 sept. (week 35)

Drop Shottoernooi

donderdag 9 september

Lady Day

maandag 6 t/m zondag 12 september nieuwe data!

clubkampioenschappen Senioren enkels + dubbels + mixen

vrijdagavond 24 september

Fabulous Friday Evening

di. 14 sept. t/m zondag 31 okt.

KNLTB najaarscompetitie 2021

ma. 27 sept. t/m vrijdag 1 okt. (week 40)

Krasse Knarren Clubkampioenschappen

elke donderdag vanaf 09.00 uur    

Senioren 60+ instuifochtend

Feestdagen in 2021:

Schoolvakanties regio Noord in 2021

Pasen: 4 en 5 april

Meivakantie 1 t/m 9 mei

Koningsdag: dinsdag 27 april

Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus

Hemelvaart: donderdag 13 mei

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober

Pinksteren: 23 en 24 mei

Kerstmis: zaterdag 25 en zondag 26 december

Dam tot Dam lopen 18 & 19 september

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login