Toernooikalender 2021

TOERNOOIKALENDER 2021 LTC DE POELSTARS 
   
zaterdag 20 maart t/m zondag 28 maart clubkampioenschappen Senioren enkels + dubbels + mixen
   
dinsdag 6 april t/m zondag 6 juni KNLTB voorjaarscompetitie 2021
   
donderdag 6 mei (09.00 - 15.00 uur) Wormer Senioren 60+ tennisdag 
   
woensdagochtend 9 juni (08.30-12.00 uur) schoolsportdag
   
vrijdagavond 25 juni Midzomer-klaverjas toernooi nieuw!!
   
vrijdagavond 9 juli Fabulous Friday Evening
   
za. 28 aug. t/m zo. 5 sept. (week 35) Drop Shottoernooi
   
donderdag 9 september Lady Day 
   
vrijdagavond 24 september Fabulous Friday Evening
   
di. 14 sept. t/m zondag 31 okt. KNLTB najaarscompetitie 2021
   
ma. 27 sept. t/m vrijdag 1 okt. (week 40) Krasse Knarren Clubkampioenschappen 
   
elke donderdag vanaf 09.00 uur      Senioren 60+   instuifochtend
   
Feestdagen in 2021:  
Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari Hemelvaart: donderdag 13 mei
Pasen: 4 en 5 april Pinksteren: 23 en 24 mei
Koningsdag: dinsdag 27 april Kerstmis: zaterdag 25 en zondag 26 december

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login