Corona Update 15 december

corona updateAanvullende richtlijnen verantwoord tennissen.

Update 15 december 2020

Het kabinet heeft strenge maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgt weer, de druk op de zorg neemt toe. Om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus een halt toe te roepen gaat Nederland weer in een lockdown.

 

De aangescherpte maatregelen gelden van dinsdag 15 december 2020 t/m 19 januari 2021. Op 12 januari komt het kabinet met informatie over de periode na 19 januari.Het zijn harde maatregelen, die de samenleving en ook de sport hard raken. Maar het is nodig, want veiligheid en gezondheid staan voorop en alleen samen krijgen we het virus onder controle. Dit document is een aanvulling op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM. Deze aanvullende richtlijnenvoor tennis en padel zijn samengesteld door de KNLTB. Let op: de gemeente kan handhaven op naleving van het Algemeen Protocol VerantwoordSporten.

 

Sport specifieke aanvullingen voor tennis en padel

Gezondheid en veiligheid staan voorop voor onze sporters, leraren en vrijwilligers. Om dit te kunnen waarborgen worden er ook in deze fase een aantal sport specifieke aanvullingen gehanteerd voor tennis en padel. Deze aanvullingen zijn een advies van de KNLTB.Op deze manier kunnen spelers, verenigingen en leraren op een veilige manier sporten

 

Doelgroepen

Hieronder een overzicht van de maatregelen per doelgroep:

Doelgroep Trainen Vrij spelen Wedstrijden
Jeugd valide sporters,tennis -en padelspelers, rolstoeltennissers en G-tennissers tot 18 jaar

 • Leraar aanwezig

 • Geen maximale groepsgrootte

 • Alleen buiten trainen is toegestaan

 • Geen maximaal aantal spelers per baan

 • Alleen buiten vrij spelen is toegestaan

 • (Officiële) wedstrijdenin teamverband zoalscompetities en toernooien zijn niet toegestaan.

 • Onderlinge wedstrijden met jeugdspelers van de eigen vereniging (interne competities, clubkampioenschappen etc.) zijn wel toegestaan.

 

Volwassenen valide sporters,tennis-en padelspelers, rolstoeltennissers en G-tennissers vanaf 18 jaar

• Leraar aanwezig

•1.5 meter afstand

• Tennis: max.2 spelers per baan(excl. leraar)

• Padel: max.2spelers per baan(excl. leraar)

•Alleen buiten trainen is toegestaan

•1.5 meter afstand

• Tennis: max.2 spelers per baan.

• Padel: max.2 spelers per baan.

• Alleen buiten vrij spelen is toegestaan

• (Officiële) wedstrijden in teamverband zoals competities en toernooien zijn niet toegestaan.

• Georganiseerde wedstrijden met teams van de eigen club (interne competities, clubkampioenschappen etc.) zijn niet toegestaan

 

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.Tijdens desportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. Dus tijdens vrij spelen tijdens een training is het dragen van een mondkapjeniet verplicht.

Voor topsporters met een status geldt dat zij op een aangewezen trainingslocatie kunnen blijven trainen.

 

Verenigingen

Maak je vereniging corona-proof

 • Maak voor alle leden de gedragsregels en richtlijnen duidelijk. Hang op het park overal duidelijk zichtbaar de posters met richtlijnen open zorg voor duidelijke looproutes.

 • Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet(alleen voor noodgevallen). Naast de kantine en het terras zijn de kleedkamers en de douches gesloten.

 • De sportkantine of het clubhuis kan gebruikt blijven wordenvoor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het tennis en/of padel. Denk hierbij aan leraren, coronacoördinatoren en noodgevallen, zoals een plotseling EHBO-geval. Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen toeschouwers/publiek zich in de kantine begeven. Probeer waar mogelijk vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren.

 • De tennismuur is toegankelijk voor maximaal 1 persoon in de leeftijd van 18jaar en ouder. De jeugd tot18 jaarkan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van demuur.

 • Op een minibaantje wordt met maximaal 2 personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder tegelijk gespeeld. De jeugd tot 18 jaarkan met meerdere personen tegelijk gebruik maken vaneen minibaantje.

 

Reserveren van een baan

 • Het advies is om zoveel mogelijkvanuit huis, digitaal of per telefoon, een baantereserverenof een baan af te hangen.

 • Jeugd tot 18jaar magbuitenvrij spelen; geen maximaal aantal spelers per baan.

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogenbuitenvrij spelen; maximaal 2spelersper tennis-en padelbaan.

 • Tennis-en padel in een binnenaccommodatie is niet toegestaan, ook niet in een blaashal.

 • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan. 

 

Tennisspelers

Veilig de baan op principes

 • Volwassenen vanaf 18 jaar houdenaltijd 1.5 meter afstand van elkaar, zowel op-als naast de baan.

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen tennis en padel spelen met 2 personen. Zij houden 1.5 meter afstand. Alleen enkelspel is dus toegestaan.

 • Er mag alleen buiten vrij gespeeld en getraind worden. Tennissenen padel spelen in een binnenaccommodatie isdus niet toegestaan, ook niet in een blaashal.

 • De vereniging is alleen open voor vrij spelen (mits er van te voren een baan is gereserveerd) en trainen.Het toilet is alleen open voor noodgevallen.

 • De kantine, het terras, de kleedkamersen douches zijn gesloten.

 • Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben.

 • Kom 5 minuten voor aanvang van de training of vrij spelennaar het park.

 • Wanneer er tijdens vrij spel of trainingdoor jeugd tot 18 jaar samen met volwassenen vanaf 18 jaar wordt gespeeld dan gelden de regels voor volwassenen. Dus groepsgrootte van maximaal 2en altijd 1.5 meterafstand tot elkaar houden.

 • Toeschouwers/ publiek zijn niet toegestaan op het park. Ouders mogen dus ook niet komen kijken bij de tennisles van hun kinderen. 

 

Richtlijn voordat je gaat spelen

 • Iedereen moet zoveel mogelijk vanuit huis, digitaal of pertelefoon, een baan reserverenof afhangen.

 • Neem zoveel mogelijk je eigen ballen mee om te tennissen/padellen en markeer deze.

 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.

Richtlijnen tijdens het spelen

 • Houd altijd 1.5 meter (ongeveer je arm plus racketlengte) afstand.

 • Vermijd fysiek contact.

 • Ga tijdens het tennissen/padellen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).

 • Geef geen high fives.

 • Wissel van baanhelft met de klok mee.

Richtlijnen na het spelen

 • Ga na hetvrijspelen/ trainendirect naar huis.

 

Leraren

 • Bij trainingen voor jeugd tot 18jaar geldt geen maximaal aantal leerlingen per baan.

 • Bij trainingen voor volwassenen vanaf 18jaar geldt: maximaal 2 spelers per tennis-of padelbaan exclusief de leraar.

 • Er mag alleen buiten training gegeven worden. Lesgeven in een binnenaccommodatie is dus niet toegestaan, ook niet in een blaashal.

 • Wanneer erin één trainingsgroep leerlingen zitten die jonger zijn dan 18 jaar én leerlingen vanaf 18 jaar dan gelden de maatregelen voor de leerlingen vanaf 18 jaar. Dus groepsgrootte van maximaal 2 per baanen altijd 1.5 afstand tot elkaar houden.  

• De leraar mag op de baan aanwezig zijn mits hij/zij 1.5 afstand houdt tot de leerlingen.

 • De leraar houdt rekening met de afstand tussen leerlingen vanaf 18 jaarbij oefeningen en drills en maakt hier eventueel gebruik van hulpmiddelen om 1.5 meter afstand te garanderen.

 • Voor lerarengeldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. Leraren zijn niet verplicht om op de baan een mondkapje te dragen, omdat zij relatief eenvoudig afstand kunnen houden en dehallen groot zijn.

 • Tennis-en padelspecifieke fysieke trainingen zijn toegestaan, mits deze buiten plaatsvinden. Voor jongeren tot en met 17 jaar zijn er geen beperkingen in het geven van fysieke traingen. De leraar dient wel 1.5 meter afstand van de leerlingen te houden. Voor fysieke trainingen met alleen volwassen of volwassenen én jongeren (vanaf 18 jaar) geldt een maximum van 2 personen.

 • Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les.

 • Leenrackets worden meteen na gebruik gedesinfecteerd.

 • Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd.

 • Leerlingen zijn alleen kort voor aanvang van de les(5 minuten)aanwezig.

 • Na afloop gaan leerlingen meteen weer naar huis.

 

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document.

Op http://corona.knltb.nl vind je altijd de meest actuele versie van de aanvullende richtlijnen.