LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Koelkastcompetitie 2021/2022

double darekkc2014 2Op de zondagen : 7 november, 28 november,19 december, 9 januari, 6 februari en  6 maart
Slotdag 20 maart met als afsluiting een chinese hap.

 ,

 

 

 

Opgeven kan alléén door bijgevoegd inschrijfformulier t/m 24 oktober a.s. ingevuld terug te mailen naar riakoeman@gmail.com

 

Inschrijfformulier Koelkast Competitie 2021 / 2022                                                  

Naam:                                      speelsterkte:

Tel. Nr.                                     emailadres:

speelt H.D. / D.D. * met:

partner:                                    speelsterkte:

tel.nr.                                       emailadres:

Zij gaan wel / niet *  akkoord met doorgeven van hun telefoonnummers aan de deelnemers van deze KoelKast Competitie.

Hier gelden de spelregels van de  koelkastcompetitie, die aan iedereen zijn doorgegeven en die op het bord in de kantine hangen.

è opgeven t/m 24 oktober één formulier per koppel

ingevuld formulier mailen naar:  riakoeman@gmail.com

Zij nemen wel / niet * deel aan het eten op de slotdag.

* Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Spelregels  KoelKast Competitie  2021 / 2022

 - Deelnemers aan deze competitie moeten de hele periode van de Koelkastcompetitie 17+ en (winter)lid zijn van L.T.C. de   Poelstars.

 - Tijdens deze competitie worden geen verhinderingen geaccepteerd!!

 - Er wordt alléén gespeeld op de geplande speeldata.                                    

 - Alleen bij slecht weer wordt het hele programma verschoven naar de inhaaldag (= 1 week later),

    dit naar beoordeling van de commissie.

 - Bij vervallen van het programma i.v.m. slecht weer komt dit dezelfde dag op www.poelstars.nl te staan.

-  Er wordt 2 x ½ uur gespeeld. Na het eerste ½ uur opnieuw beginnen met tellen.

-  Na ½ uur winst = 2 punten  –  na ½ uur gelijkspel = ieder 1 punt  –  na ½ uur verlies = 0 punten.

-  De deelnemers dienen zelf voor ballen te zorgen.

-  De deelnemers dienen zelf de uitslag in te vullen op de uitslagenlijst die op het bord hangt.

-  Bij verhindering dien je zelf voor invaller(s) te zorgen. è ook invallers moeten lid zijn van LTC de Poelstars

-  Bij niet komen opdagen hebben de tegenstanders met 4-0 gewonnen. (maar zij spelen liever!!)

-  Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bardienst draaien volgens het schema dat gemaakt is en doorgestuurd wordt.

    De KKC commissie Petra en Ria

 

  • Vervo
  • CROP Registeraccountants
  • King Wah -Chinees Indisch Specialiteiten Restaurant
  • Hazet
  • Exodus Services
  • Bennis Uitvaart
  • Willems en Zn schoonmaakdiensten
  • Onze Hoofdzaak
  • Verantwoord Bewegen
  • Bouwcenter Floris

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

SCLogin