LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Correctie corona update 14 december

Buitensportlocaties blijven geopend voor alle leeftijden tussen 05.00 en 17.00 uur. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. 

Sportkantines zijn gesloten. Alleen toiletten mogen toegankelijk blijven op sportlocaties buiten.

Er mag dus alleen gesingled worden.

  • Vervo
  • CROP Registeraccountants
  • King Wah -Chinees Indisch Specialiteiten Restaurant
  • Hazet
  • Exodus Services
  • Bennis Uitvaart
  • Willems en Zn schoonmaakdiensten
  • Onze Hoofdzaak
  • Verantwoord Bewegen
  • Bouwcenter Floris

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

SCLogin