LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

KNLTB Competities 2022

Stand, programma en uitslagen van de KNLTB competitie-teams van de Poelstars is via onderstaande link te volgen

 knltb logo

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-825C3B518199/club/915 

 

                                     COMPETITIE TEAMS VOORJAAR 2022 
DINSDAGOCHTEND     
dames  50+ D.D.  
Thea Harland  
Noortje Conijn  
Gerie Fritz  
Froukje Hoeklstra  
Nicoline van Olst  
Carla Oosterhoff  
   
ZATERDAG OVERDAG  
heren 17+ H.D. 1 heren 50+ H.D.1
Tim Koeman André van den Aakster
Milan Richir Theo Bennis
Ralph Hinze Marcel Seeboldt
Niels Kemerink Jarl Brouwer
Frits Bleeker Jan van Assema
Ron van Wolferen Simon de Jong
   
heren  17+ H.D. 2 heren  50+ H.D. 2
Marcel de Heer Willem van den berg
John Daas Boy Richir
Frans Groeneveld Kees Koomen
Eddy Royen Tjeerd Hoekstra
Alex scholtens Hans Koelemijer
Jorge Herrera George Kristians (res)
Remco Saelman  
Patrick Schaar (res)  
   
ZATERDAGAVOND  
heren 25+ H.D. Dames 25+ D.D.
Rob Meijns Martine Seeboldt
Peter Wayper Tanja Koopman
Paul Strating Anneke Duinmeijer
George Menick Petra Baas
Glenn Menick Nicole Ooms
Nico Kroon Jolanda Prins
  Julia Spaan
  Daniëlle van Assema
   
ZONDAG
dames dubbel  dames dubbel 
Annemiek Wassens Yvonne van Donk
Ilonka Dik Sonja Velthuis
Carla Jonker Diana Temmink
Trudy de Jong Joëlle Ratsma
Saskia de Leeuw Margreet de Groot
Altina van Erkelens Mieke Nieland
  Petra Leeuw
  Saskia van Schaik  /  Wendy Slot
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

SCLogin