LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Toernooikalender 2023

TOERNOOIKALENDER 2023 LTC DE POELSTARS           
   
zondag 12 maart Slotdag Koelkast Competitie  
   
vrijdag 17 maart t/m zondag 26 maart clubkampioenschappen 
   
donderdag 11 mei Wormer senioren+ tennisdag
   
zaterdag 8 april t/m zondag 4 juni KNLTB voorjaarscompetitie    
   
vrijdagavond 2 juni Fabulous Friday Evening  
   
vrijdagavond 30 juni Fabulous Friday Evening  
   
za. 26 aug. t/m zond.3 sept. (week 35) Drop Shottoernooi
   
?????????? Lady Day
   
vr. 15 september t/m zond.15 oktober KNLTB najaarscompetitie
   
vrijdagavond 13 oktober Fabulous Friday Evening  
   
elke donderdag vanaf 09.00 uur      Senioren 60+  instuifochtend

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791