LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Slotdag koelkastcompetitie

Op 12 maart spelen we voor de laatste keer de KoelKast Competitie.

De indeling vind je in de bijlage. We maken er een gezellige slotdag van.🍻

We sluiten de dag traditioneel af met een Chinees buffetje van King Wah, onze trouwe sponsor tijdens de Coronatijd...

Rond 17.30 zullen we het buffet openen. We rekenen erop dat alle deelnemers gezellig een hapje mee-eten. Mocht je niet kunnen geef dit dan voor 1 maart aan ons door. Ook bepaald dieet mag je doorgeven.

Doe je best met tennis want de beste spelers van de poule krijgen een verrassing.🎁🏅

 Hier het schema

   ZONDAG 12 MAART
TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
         
13.00 Tanja+Anneke  Petra B+ Martine Desiree + Charlotte Saskia v S + Petra L
  Raldy+ Petra H Altine en Hester Annemiek+Trudy Saskia D + Ilonka
14.00 Marcel + Theo Jarl + Jan Tjalling + Tim Frank + Wil
  Robert + Hans Eric en Johan Milan + Simon Boy + Tjeerd
15.00 Jacco + Edwin Hans S + Fred Mieke + Yvonne Trudy + Marja
  Mick + Ernst Roel + Jelle Sonja + Joëlle Noortje + Froukje
         
KKC BARDIENSTEN 12 MAART   
         
13.25 OPENEN Marcel Seeboldt (bellen om 13.30u)
13.45 - 14.45   C6 = Mick en Ernst
14.45 - 15.45   B3 = Desiree en Charlotte  
15.45 - 16.45   C4 = Boy en Tjeerd
16.45 - eind + sluiten  C2 = Jacco en Edwin  
  Hulp voor hapjes en klaarmaken buffet wordt nog gevraagd (2 personen)
17.30 BUFFET EN AFSLUITING KKC
  • Vervo
  • CROP Registeraccountants
  • King Wah -Chinees Indisch Specialiteiten Restaurant
  • Hazet
  • Exodus Services
  • Bennis Uitvaart
  • Willems en Zn schoonmaakdiensten
  • Onze Hoofdzaak
  • Verantwoord Bewegen
  • Bouwcenter Floris

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

SCLogin