LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

KNLTB Competities 2023

Stand, programma en uitslagen van de KNLTB competitie-teams van de Poelstars is via onderstaande link te volgen

 knltb logo

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/275C9E37-B0D4-402F-9A31-9A789529EB32/club/915

 

COMPETITIE TEAMS VOORJAAR 2023    
     
vrijdagavond   zaterdag overdag
Heren Dubbel 17+ (4HD) 3e klasse   1. Heren dubbel 17+ 1e klasse
Rob Meijns (captain)   Tim Koeman (captain)
George Menick   Milan Richir
Glenn Menick   Niels Kemerink
Paul Strating   Ralph Hinze
Nico Kroon   Ron van Wolferen
Ronald de Jonge    
James Mehlbaum    
Peter Wayper    
     
Dames Dubbel 17+ 3e klasse   2. Heren Dubbel 17+  2e klasse
Martine Seeboldt (captain)   Marcel Seeboldt (captain)
Tanja Koopman   Theo Bennis
Nicole Ooms   Jan van Assema
Petra Baas   Jarl Brouwer
Daniëlle van Assema   Simon de Jong
Jolanda Prins    
Julia Spaan    
     
    3. Heren Dubbel 17+  3e klasse
    Marcel de Heer (captain)
    Frans Groeneveld
    Eddy Royen
    John Daas
     
zaterdagavond    
Dames Dubbel 25+ 2e klasse   Heren Dubbel 50+  3e klasse
Anita van Os - Prins   Tjeerd Hoekstra (captain)
Eva Monen   Boy Richir
Marieke Monen   George Kristians
Ingrid Kuiper   Kees Koomen
Jennifer van den Hudding - Bijl   Hans Koelemeijer
    Kees Koenen
zondag    
Dames Dubbel  3e klasse    
Annemiek Wassens (captain)    
Ilonka Dik    
Saskia de Leeuw    
Carla Jonker    
Trudy de Jong    
Josta Al - Jongens    
Altina van Erkelens    
Hester Roorda    

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791