LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Tournooikalender 2024

TOERNOOIKALENDER 2024 LTC DE POELSTARS           
   
zondagen 14 jan. + 11 febr. + 17 maart KoelKast Competitie  
   
vrijdag 5 april t/m zondag 2 juni KNLTB voorjaarscompetitie    
   
vrijdagavond  19 april Fabulous Friday Evening  
   
donderdag 16 mei LTC de Poelstars senioren+ tennisdag
   
maandag 24 t/m zondag 30 juni clubkampioenschappen dubbels
   
vrijdagavond  12 juli Fabulous Friday Evening  
   
za. 24 aug. t/m zond.1 sept. (week 35) Drop Shottoernooi
   
zaterdag 7 september Lady Day
   
vrijdag 13 sept. t/m zondag 13 okt. KNLTB Najaarscompetitie
   
iedere donderdag 09.00 - ca 11.00 uur      Senioren 60+  instuifochtend
   

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791