LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Welkom bij de Drop Shot pagina.

Foto2

Ook dit jaar weer boeiende en hoogstaande tennispartijen, swingende voetjes, lachende gezichten en wapperende witte
zakdoeken. Dat alles tegen een prachtig zomers decor. Zo valt het Drop Shot tennistoernooi,
gehouden op het tennis-park van LTC De Poelstars te Wormer, het best in een paar regels te
omschrijven.

Sinds 1998…

De eerste tennisbal van het dubbeltoernooi werd in 1998 geslagen. Sindsdien is het uitgegroeid tot
een befaamd jaarlijks evenement met een uniek karakter en speciale uitstraling in de Zaanse
tenniswereld en daarbuiten; ieder jaar schrijven ook deelnemers uit de regio Amsterdam, Waterland en West-Friesland in.

Knus en overzichtelijk...

De bescheiden omvang van ons tennispark – 4 kunstgrasbanen – maakt ons toernooi knus en
overzichtelijk. Het hoge aantal deelnemende Zaanse en Noordhollandse toptennissers maakt het daarnaast competitief en aantrekkelijk.

Dat het toernooi niet alleen voor de regionale toppers is voorbehouden, blijkt uit het hoge aantal inschrijvingen in alle onderdelen. Elke editie telt rond de 600 inschrijvingen, waarvan zo’n 450 ingedeeld kunnen worden in één van de 18 volgende speelschema’s: herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel in de categorieën 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Door dit hoge aantal is de organisatie ieder jaar genoodzaakt tot loting.

Officieel KNLTB toernooi...

Het Drop Shot dubbeltoernooi is bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis-bond (KNLTB) aangemeld en
telt daarom mee voor de officiële puntentelling van deze bond.

Drop Shot Commissie...

Om het evenement ieder jaar de gewenste inhoud, kleur en body te geven, is de Drop Shot Commissie in het leven geroepen: een enthousiast team van vrijwilligers dat nauwgezet de kenmerkende identiteit van het Drop Shot Toernooi bewaakt.

Nu kan zo’n commissie al het werk niet alleen af. Er zijn zeer veel andere vrijwilligers binnen De
Poelstars actief, die onder meer de banen, de kantine, de barroosters en aanverwante belangrijke activiteiten verzorgen.

Ook dit jaar hopen we weer op een geslaagd en vooral sportief toernooi. Tot week 35!

 

De    commissie.

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791