Bestuur

Het bestuur bij de Poelstars bestaat uit het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en vier commissie voorzitters (Parkcommisie, Kantinecommissie, Jeugdcommissie, Redactiecommissie en de Technische commissie)
Het bestuur van de Poelstars wil de club open besturen en zal daartoe communiceren via de verschillende tot onze beschikking staande kanalen. Om slagvaardig te zijn komt het voltallige bestuur elke zes weken bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. De Poelstars heeft tot doel een sportieve en gezellige vereniging te zijn waarbij zo alle werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer worden uitgevoerd.

Samenstelling:
...

 

Redactie / ICT

Voorzitter

Secretariaat

Penningmeester

Ledenadministratie

Marcel de Heer

Bestuurscommissie

Jacco Verbeek

Robert Engels

Sonja Velthuis

Hans de Best

 

Roel Stadt

Edwin kerkhoven

ledenadministratie@poelstars.nl