Commissies

De redactiecommissie zorgt er voor dat alle leden van de Poelstars elke 6 weken een knap verzorgd clubblad bezorgd krijgen.
Zij verzamelen kopij, stellen het clubblad samen en verzorgen de verspreiding van het clubblad naar de leden.
Samenstelling:
Marcel de Heer

Deze commissie organiseert elk jaar in de laatste week van augustus ons  open toernooi, het zgn. Drop Shot toernooi.
Het open toernooi van de Poelstars staat bekend als een gezellig, sportief en sfeervol toernooi met een zeer goed deelnemersveld.
Samenstelling:
Desi v Waaijen
Tanja Koopman
Jan van Assema
André vd Aakster
Siem de Jong
René Spaan
Remco Saelman

Wat doet een sponsorcommissie?
Deze commissie probeert zoveel mogelijk bedrijven te interesseren, om reclame te maken in ons clubblad of langs de banen om zodoende gelden te ontvangen, en deze gelden te gebruiken voor alle voorkomende activiteiten en andere bezigheden in de vereniging.
Mocht u in uw omgeving nog adverteerders of sponsors weten voor onze club, dan vernemen wij dat graag van u, zodat een van onderstaande commissieleden contact kan leggen voor een samenwerking.
Samenstelling:
Marcel Seeboldt

De kantinecommissie zorgt ervoor dat iedereen op ons park goed wordt verzorgd.
Niet alleen voor het drankje en hapje na het tennis. maar vooral ook tijdens en na de competitie, de toernooien, de clubkampioenschappen en andere activiteiten, die door de diverse commissies worden georganiseerd.


Samenstelling:


Inkoop groothandel : Willem van den Berg
Inkoop vers : Froukje Hoekstra
Financiën + beheer kantine en keuken : Ria Koeman
Bardienstplanner  Ria Koeman , contact via bardienstpoelstars@gmail.com

Het stimuleren van een positieve, sportieve, recreatieve manier van de tennissport.
Tennistraining is zeker ook bij de recreatief ingestelde jeugd een vereiste om tot een plezierige wijze van tennissen te komen.
Wij organiseren het hele jaar door gratis toernooien, die open staan voor iedereen.
De toernooien lopen uiteen van de jeugdclubkampioenschappen tot ouder-kindtoernooien, van barbequetoernooi tot het gezellige Kerstlichttoernooi.

Samenstelling:
jeugdcommissie:

De Poelstars is een enthousiaste vereniging met veel actieve leden die deelnemen aan één of meerdere competities of aan de toernooien die de club organiseert (of bij andere verenigingen). Daarvoor is veel organisatie, planning en overleg nodig.
De contacten met de trainers worden in overleg met de TC (en andere commissies en bestuur) geregeld. De TC helpt de trainers bij het indelen van de trainingen en selectie.
De TC organiseert de voorjaarscompetitie en de clubkampioenschappen enkel, mix en dubbel.

Samenstelling:

Rob Meijns
James Mehlbaum
Nico Kroon

Deze commissie is verantwoordelijk voor het beheer van het clubgebouw, de banen en de groenvoorziening.

Samenstelling:

Bab Fritz
Jouke Osinga
Piet Bas
Wim Rozemeijer
Wim Huijsman
Dirk Smit
Jo Plasmeijer
Jan Willem Koeman
Bertus Floris
Jan Floris

Het bestuur bij de Poelstars bestaat uit het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en vier commissie voorzitters (Parkcommisie, Kantinecommissie, Jeugdcommissie, Redactiecommissie en de Technische commissie)
Het bestuur van de Poelstars wil de club open besturen en zal daartoe communiceren via de verschillende tot onze beschikking staande kanalen. Om slagvaardig te zijn komt het voltallige bestuur elke zes weken bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. De Poelstars heeft tot doel een sportieve en gezellige vereniging te zijn waarbij zo alle werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer worden uitgevoerd.

Samenstelling:
...

 

Redactie / ICT

Voorzitter

Secretariaat

Penningmeester

Ledenadministratie

Marcel de Heer

Bestuurscommissie

Jacco Verbeek

secretariaat@poelstars.nl

Robert Engels

info@poelstars.nl

Sonja Velthuis

ledenadministratie@poelstars.nl

 

 

Roel Stadt

Edwin kerkhoven

 

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login