Koelkast Competitie 2019-2020 Spelregels

Spelregels KoelKast Competitie

- Deelnemers aan deze competitie moeten de hele periode van de Koelkastcompetitie 17+ en (winter)lid zijn van L.T.C. de  Poelstars.

- Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 p.p. en moet worden betaald op de eerste speeldag.

- Er wordt alléén gespeeld op de geplande speeldata.                                   

- Alleen bij slecht weer wordt het hele programma verschoven naar de inhaaldag (= 1 week later),

   dit naar beoordeling van de commissie.

- Bij vervallen van het programma i.v.m. slecht weer komt dit dezelfde dag op www.poelstars.nl te staan.

- Er wordt 2 x ½ uur gespeeld. Na het eerste ½ uur opnieuw beginnen met tellen.

- Na ½ uur winst = 2 punten – na ½ uur gelijkspel = ieder 1 punt – na ½ uur verlies = 0 punten.

- De deelnemers dienen zelf voor ballen te zorgen.

- De deelnemers dienen zelf de uitslag in te vullen op de uitslagenlijst die op het bord hangt.

- Bij verhindering dien je zelf voor invaller(s) te zorgen. è ook invallers moeten lid zijn van LTC de Poelstars

- Bij niet komen opdagen hebben de tegenstanders met 4-0 gewonnen. (maar zij spelen liever!!)

- Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bardienst draaien volgens het schema dat gemaakt is.

- De slotdag voor de KoelKast Competitie is zondag 22 maart 2020 voor alle deelnemers.

- Deze dag zal worden afgesloten met een Chinees buffet

è Bij verhindering voor de slotdag s.v.p. dit bijtijds doorgeven aan de commissie. ç

                                                                                                        

              


Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login